Farlig gassregulator til gassgrill må trekkes tilbakeDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt forbud mot omsetning av Wanan gassregulatorer type JYT-3KZ. Vedtaket innebærer også at solgte regulatorer må tilbakekalles fra markedet. Regulatorene er solgt i forbindelse med Landmann gassgriller. Det er solgt omtrent 45 000 enheter i perioden 2004 - 2005.
Wanan gassregulator er en "click-on"-regulator som benyttes på to, fem, seks eller elleve kilos propanflasker. I tillegg til gassgriller kan regulatoren også være montert på andre gassapparater. Regulatorens funksjon er å redusere propanflaskens gasstrykk ned til 30 millibar, som slike griller og andre gassapparater er godkjent for.

Tekniske undersøkelser som DSB har fått utført har påvist en rekke mangler ved regulatortypen. Feilene kan blant annet føre til:

  • Gasslekkasje fra regulatoren med fare for antennelse
  • For høyt gasstrykk til gassapparatet som vil gi for stor effekt, for stor flamme, for høy temperatur og ufullstendig forbrenning
  • At propanflasken ikke blir helt avstengt når regulatoren står i posisjon "av"

DSB kjenner ikke til alvorlige uhell så langt.

Forbrukere som har kjøpt regulatoren må straks slutte å bruke regulatoren og henvende seg til sin forhandler for ytterligere informasjon.

Regulatoren er blå. På toppen er den merket med JYT-3KZ, 29 mbar LPG - 2 kg/h, EN 12864, CE 0407 og Ningbo Wanan.

Direktoratets vedtak om tilbakekalling og forbud mot omsetning er gjort med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven. Landmann Norge AS er pålagt å iverksette nødvendige tiltak for å trekke produktet tilbake fra markedet.

Artikkelen hos http://www.dsb.no


Lyst på ny bil? Søk Billån til markedets beste rente - 4,95%! Søk om billlån her!