Oslo KommuneOslo Kommune utarbeidet i fjor retningslinjer for grilling og båltenning. Disse gjelder fortsatt og her finner du noen utdrag fra dem.

 

Retningslinjer for bål og grilling i Oslo kommune

Iht. § 8-2 i ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. Det er i tidsrommet 15. april – 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen.

I marka har Friluftstaten etablert flere godkjente bålplasser beregnet til bruk for turgåere. Bålplassene er skiltet med teksten ”Godkjent bålplass” og kan benyttes hele året. Dersom det oppstår tørke som medfører stor brannfare, kan brannetaten nedlegge et forbud om å ikke bruke disse godkjente bålplassene. Friluftsetaten vil da blende ovennevnte skilter.

Primus, propanapparat samt grill på ben eller oppbygd på fundament av stein, kan benyttes hele året. Forutsetningen er at det utvises forsiktighet, og at grillkullet slokkes når man forlater stedet.

Det anbefales å lese Friluftsetatens plakater på informasjonstavlene ved innfalsportene til Oslo kommunes skoger.

All bruk av åpen ild er forbudt i tidsrommet 15. april -15. september. Respekter forbudet og bruk et permanent ildsted. Alle permanente ildsteder er godkjent av Brann- og redningsetaten. Ved ildstedene er det plassert sittebenker og søppelstativ.

Les alt om retningslinjer for bål og grilling i Oslo kommune

Lyst på ny bil? Søk Billån til markedets beste rente - 4,95%! Søk om billlån her!