I 2004 ble det meldt 2 278 tilfeller av campylobacteriose til MSIS. Av disse ble 40 % (919) smittet i Norge og 49 % (1 117) i utlandet. Campylobacteriose forårsakes av bakterier som overføres til mennesker via mat, drikkevann og i noen tilfeller ved kontakt med smittete husdyr.

Symptomer på campylobacteriose er diaré og magesmerter, ofte med feber og friskt blod i avføringen. 20 % blir så alvorlig syke at de må legges inn på sykehus.

Campylobacteriose forårsakes av bakterier som overføres til mennesker via mat, drikkevann og i noen tilfeller ved kontakt med smittete husdyr. Blant næringsmidlene er det særlig forurenset drikkevann og dernest fjørfeprodukter som har vært de vanligst identifiserte smittekildene. Bakterien overlever lenge i mat i kjøleskap.Ved frysing dør den etter 3-5 uker. Riktig behandling av matvarer og god kjøkkenhygiene forebygger både denne og andre bakterieinfeksjoner.

Forebyggende tiltak


Det er forholdsvis enkle tiltak som skal til for å unngå å bli smittet med campylobacteriose:

Lyst på ny bil? Søk Billån til markedets beste rente - 4,95%! Søk om billlån her!